اطلاعیه 8-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله (اردیبهشت 1400)
1399/12/10

 به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، تاریخ برگزاری کنفرانس تمدید شد.

تاریخ برگزاری همایش :

22 اردیبهشت ماه  1400

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

10 اردیبهشت ماه 1400

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

                                         12 اردیبهشت ماه 1400