اطلاعیه 7 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/10/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY -  ISI / WOS
2-Journal of Biochemical Technology -  ISI / WOS
3-UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY - ISI / WOS
4-International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies- ISI / WOS
5-International Journal of Engineering & Technology-Scopus 
6-Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-Scopus
7-International Journal of Engineering & Advanced Technology (IJEAT)-Scopus
8-International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)-Scopus
9- International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)-Scopus
10- International Journal of Advanced Science and Technology-Scopus
11-International Journal of Control and Automation-Scopus
12-Journal of critical reviews(JCR)-Scopus
13-JOURNAL OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES  (Jmcms)-Master Journal List  / ISI
14- Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics-Scopus

 

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،الکترونیک و شبکه های هوشمند

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com